Forside

Velkommen til opslagsværket med jazz-, blues-, funk- og gospelmusikere og -orkestre

lexicon.jpg

Dette opslagsværk indeholder musiker- og orkesterprofiler, som brugerne selv vedligeholder.
For at være berettiget til optagelse skal musikere og orkestre være udøvende indenfor et eller flere af områderne: jazz, blues, funk eller gospel.

Her finder du også beskrivelser af instrumenter og stilarter, samt spillesteder og ikke-musikere.
Det som ikke passer ind i kategorierne bliver placeret i andet.

Det er brugerne som vedligeholder disse sider. Alle har som udgangspunkt adgang til at redigere siderne. Hvis du ikke ved hvordan, kan du starte med at læse sådan redigeres sider.

Udvalgt artikel

Birgitte Laugesen

Birgitte Laugesen Efter at have samlet erfaring på landevejen i hen ved tyve år syntes jeg, at det var på tide tide, at min første solo-cd ”Birgitte Laugesen & Friends” kom på gaden. Med den ville jeg kombinere jazz og blues, som er de genrer, jeg bevæger mig mest i. Læs mere...

Sidste nyt

26. okbober 2007
Siderne er overgået til JazzAarhus.dk, som er en ny hjemmeside, der samler jazzaktiviterne i Århus og opland.

14. januar 2007
Under artiklerne med spillesteder er der nu kommet et kort, som viser hvor spillestedet lå/ligger. Se f.eks. fodvarmeriet.

12. januar 2007
Ja, vi har passeret et årsskifte og flere nye ting er sket på siden. Der er kommet to nye kategorier spillesteder og en rubrik til ikke-musikere. Den første siger sig selv, medens den anden måske kræver lidt forklaring. Den er beregnet til personer som ikke er musikere men er direkte/inddirekte en del af musikmiljøet. Det kan være værtshusejere, pengebagmænd, politikere eller andre som gør en særlig indsats for miljøet. I anledning af den nye rubrik spillesteder opfordrer jeg læserne til at bidrage med alle de historier, oplysninger og informationer de måtte have, specielt om de steder som ikke længere eksisterer. Der er også den mulighed, at den som først skriver en god artikel om et spillested for sin artikel på forsiden! Så det bare om at komme i gang.

21. december 2006
Der går bedre end forventet med at få oprettet profiler på orkestre og musikere. Jeg kan også se på siden sidste ændringer, at der oprettes og rettes profiler, hvilket er meget positivt. Hvis du har spørgsmål, kommentarer etc. kan du sende mig en e-mail.

20. december 2006
I øjeblikket foregår der en konvertering af de gamle oplysninger til denne side. I starten bliver der konverteret nogle få orkestre samt musikere hver dag. En gang i slutningen af marts/april 2007 forventer jeg at alle er konverteret til den nye hjemmeside.
Hvis der er interesserede som har lyst til, at hjælpe med arbejdet kan de kontakte mig.


Musik i Østjylland leveres af KultuNaut.dk

{"module":"feed\/FeedModule","params":{"src":"http:\/\/www.kultunaut.dk\/perl\/mini\/type-rss?Area=%D8stjylland&Genre=Funk%2FBlues%2FR%26B&Genre=Jazz&Genre=Gospel","limit":"4","module_body":"[[div class=\"rss-item\"]]\n+++ %%linked_title%%\n%%description%%\n[[\/div]]"}}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.