Gaffelprisen

Beskrivelse

En pris der uddeles af Jazzselskabet i Århus.

Uddrag fra hjemmesiden:

Prismodtager er "enhver person – fysisk eller juridisk – der gennem musikalsk udøvelse, kompositionsvirksomhed, grammofon- eller bladudgivelse, skribent-, film-, eller oplysningsvirksomhed eller på anden måde i Danmark virker for eller har virket for jazzmusikkens udbredelse og for kendskab til jazzmusikken som kunstart".

Hjemmeside

www.jazzselskabetaarhus.dk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.