Sidste Nyt

Sidste nyt

26. okbober 2007
Siderne er overgået til JazzAarhus.dk, som er en ny hjemmeside, der samler jazzaktiviterne i Århus og opland.

14. januar 2007
Under artiklerne med spillesteder er der nu kommet et kort, som viser hvor spillestedet lå/ligger. Se f.eks. fodvarmeriet.

12. januar 2007
Ja, vi har passeret et årsskifte og flere nye ting er sket på siden. Der er kommet to nye kategorier spillesteder og en rubrik til ikke-musikere. Den første siger sig selv, medens den anden måske kræver lidt forklaring. Den er beregnet til personer som ikke er musikere men er direkte/inddirekte en del af musikmiljøet. Det kan være værtshusejere, pengebagmænd, politikere eller andre som gør en særlig indsats for miljøet. I anledning af den nye rubrik spillesteder opfordrer jeg læserne til at bidrage med alle de historier, oplysninger og informationer de måtte have, specielt om de steder som ikke længere eksisterer. Der er også den mulighed, at den som først skriver en god artikel om et spillested for sin artikel på forsiden! Så det bare om at komme i gang.

21. december 2006
Der går bedre end forventet med at få oprettet profiler på orkestre og musikere. Jeg kan også se på siden sidste ændringer, at der oprettes og rettes profiler, hvilket er meget positivt. Hvis du har spørgsmål, kommentarer etc. kan du sende mig en e-mail.

20. december 2006
I øjeblikket foregår der en konvertering af de gamle oplysninger til denne side. I starten bliver der konverteret nogle få orkestre samt musikere hver dag. En gang i slutningen af marts/april 2007 forventer jeg at alle er konverteret til den nye hjemmeside.
Hvis der er interesserede som har lyst til, at hjælpe med arbejdet kan de kontakte mig.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.