Page Tags
tags.jpg

Hvad er page tags?

I ren oversættelse betyder tag; et mærkat. Det kan også betyde et bagagemærke. Idéen med tags er, at man kan mærke/marke en side med et eller flere mærkater (tags).

Jo flere sider som er markeret med mærkater, af samme slags, jo større bliver teksten i samlingen ovenover. Det er det samme du kan se i venstre kolonne. Man kan også sige, at samlingen grafisk viser de mest brugte mærkater.

I skrivende stund (16-12-2006) er mærkaterne traditionel, swing og new-orleans meget populære/anvendt.

Ved at klikke på et af ordene kommer der en side frem, som viser hvor mærkatet/tag er anvendt. En hurtig måde at få et samlet overblik på.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.