Traditionel

Beskrivelse

Traditionel (jazz) eller New Orleans opfattes begge som den oprindlige jazzgrundform, som er stamfaderen for efterfølgende stilarter.

Historie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.